Prijava za zaposlenjem

Plava Laguna

Zahvaljujemo na interesu za zaposlenjem u Plavoj laguni d.d.

Molimo Vas da odgovorite na sva pitanja koja slijede. Podaci koje ćete nam priskrbiti koristit će se isključivo za potrebe zapošljavanja u Plavoj laguni, i smatrat će se poslovnom tajnom. Zaprimljena prijava ostat će aktivna u bazi kandidata do kraja kalendarske godine u kojoj ste naveli da možete započeti s radom.

Sa * su označeni podaci koje obavezno morate unijeti da bi sustav zaprimio Vašu prijavu.

Molimo Vas da podatke upišete koristeći potrebne znakove č, ć, đ, š, ž i sl.


Osobni podaci

Saznajte svoj OIB putem WEB-a
Upute

Adresa (stalni boravak):

Zaposlenje


Potvrdu o uspješno poslanoj prijavi dobit ćete SMS-om.

Pošalji

Slanjem ove Prijave dajem izričitu suglasnost trgovačkom društvu Plava laguni d.d. (u daljnjem tekstu: Kompanija) da može poduzimati sve radnje vezane uz obradu i razmjenu svih osobnih podataka navedenih u ovoj Prijavi, uključujući i podatak o osobnom identifikacijskom broju građana, a što obuhvaća pravo Kompanije na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid, korištenje i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Kompanije vezano uz ovaj odnos. Osobne podatke prikupljene putem ove Prijave Kompanija može prenijeti povezanim društvima u smislu Zakona o trgovačkim društvima, u kojem slučaju ta društva stječu ista prava i preuzimaju iste obveze vezane uz obradu navedenih osobnih podataka kao i Kompanija. Potvrđujem da sam upoznat/a s namjerom korištenja osobnih podataka u svrhu obrade i o pravu da se takvoj obradi usprotivim, a ovom izjavom izričito dajem suglasnost na takvu obradu za potrebe selekcijskog postupka, odnosno zapošljavanja. S te osnove neću od Kompanije potraživati ikakve naknade, troškove ili kakav drugi oblik činidbe za dane osobne podatke. Slanjem prijave potvrđujem da su svi navedeni podaci istiniti i točni.