Istraturist

Politika varstva osebnih podatkov na portalu Istraturist.com

Vi, naši obiskovalci, ste naš najdragocenejši potencial, zato se vam posvečamo s posebno pozornostjo v odprti in odgovorni komunikaciji, da bi pridobili vaše zaupanje in izpolnili vaša pričakovanja.

Istraturist Umag d.d. je zavezan varstvu vaših osebnih podatkov. S tem se boste seznanili v nadaljevanju tega besedila.

Prosimo vas, da politiko varstva osebnih podatkov občasno preverite zaradi morebitnih sprememb.

Na splošno o varstvu osebnih podatkov

Istraturist Umag d.d. spoštuje vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zbiranje, uporaba in obdelava vaših osebnih podatkov se izvajajo v skladu s to politiko zasebnosti in določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov oziroma drugih veljavnih predpisov, ki se uporabljajo v Republiki Hrvaški in ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Uporabnikom svojih storitev zagotavljamo, da bomo z vsemi osebnimi podatki ravnali kot z zaupnimi informacijami in poslovno skrivnostjo.

Ta politika zasebnosti določa način ravnanja z osebnimi podatki, ki jih Istraturist Umag d.d. pridobi prek rezervacijskega sistema ali kontaktnih obrazcev oziroma prek posameznih storitev družbe Istraturist Umag d.d., ki so dane na voljo gostom in s posredovanjem katerih se družbi Istraturist Umag d.d. omogoči dostop do osebnih podatkov.

Osebne podatke zbiramo predvsem zaradi:

 • čim učinkovitejšega pošiljanja odgovorov na vaše povpraševanje
 • zagotavljanja opravljanja in plačila želene storitve
 • vključitve v naš sistem nagradnih iger
 • promocije svojih storitev
 • interne statistične obdelave podatkov
 • možnosti pošiljanja publikacij, brošur in drugih promocijskih gradiv

Gost s posredovanjem svojih kontaktnih podatkov (npr. naslova e-pošte, telefonske številke itd.) daje družbi Istraturist Umag d.d. svoje izrecno soglasje, da ga lahko kontaktira zaradi ponudbe svojih proizvodov in storitev, obenem pa potrjuje, da je seznanjen z vsebino tega dokumenta. Če gost tega ne želi, je dolžan o tem izrecno pisno obvestiti družbo Istraturist Umag d.d. (po priporočeni ali elektronski pošti).

Podatki, na katere se nanaša politika varstva osebnih podatkov (politika zasebnosti):

 • ime in priimek
 • naslov
 • naslov e-pošte
 • številka telefona in/ali faksa
 • podatki o vaši kreditni kartici, ki ste jo predložili družbi v postopku spletne rezervacije ali drugem
 • postopku plačila ali za jamstvo plačila
 • drugi podatki, ki ste nam jih omenili in za katere želite, da ostanejo zaupni

Čas trajanja politike zasebnosti

Ob predložitvi svojih podatkov dovoljujete, da vas lahko kontaktiramo, obenem pa se vpišete tudi na naš e-poštni seznam: trenutek vpisa je obenem tudi vaše izrecno dovoljenje glede kontaktov. Varstvo zasebnosti vaših podatkov je trajno, kadar koli pa lahko zahtevate odstranitev z našega e-poštnega seznama. Družba Istraturist Umag d.d. podatkov po tem ne bo več uporabljala, razen za interne namene, npr. za informacijsko ali statistično obdelavo podatkov.

Vsebina politike zasebnosti

Vašega naslova e-pošte in ostalih podatkov ne prodajamo, oddajamo niti ne dajemo na razpolago tretjim pravnim in fizičnim osebam brez vašega soglasja, ker je to v nasprotju z našo politiko zasebnosti. Istraturist Umag d.d. izvaja strogo politiko „no spam“. Od vas bomo zahtevali posebno soglasje, če želite, da vas obveščamo o posebnih ponudbah in akcijah. Istraturist Umag d.d. ne odgovarja za naključne napake ali napake zaradi višje sile ali zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki imajo za posledico naključno kršitev zagotovljenega varstva vaših podatkov, vendar zagotavlja, da bo napaka odpravljena v najkrajšem možnem času.

Zbiramo samo tiste osebne podatke, ki so nam predloženi prostovoljno, uporabljamo pa jih izključno zaradi izvajanja zgoraj navedenih storitev. Od vas ne zahtevamo podatkov zato, da bi vam omogočili dostop do našega spletnega mesta, in ne zahtevamo, da razkrijete več podatkov, kot je to potrebno za sodelovanje v eni od dejavnosti na našem spletnem mestu. Podatki o vaši kreditni kartici, ki ste jo predložili družbi, se uporabljajo samo kot jamstvo za plačilo rezerviranih storitev in so enako zaščiteni kot vaši drugi osebni podatki. Po ustrezno opravljeni in plačani storitvi se ti podatki več ne uporabljajo brez vašega izrecnega dovoljenja.

Z izpolnitvijo obrazcev na našem spletnem mestu zagotavljate, da so podatki, ki ste jih navedli, točni, in da se v celoti strinjate z določbami naše politike zasebnosti ter s pogoji, ki so v njej navedeni.

Zaupnost podatkov

Želimo jasno povedati, da vaši osebni podatki pri obisku tega spletnega mesta ostajajo zaupni, razen če jih želite prostovoljno razkriti. Zavezujemo se, da drugim stranem ne bomo razkrivali podatkov, ki smo jih prejeli, razen v primerih, ki so določeni z veljavno zakonodajo.

Statistika ponudnika

Naš ponudnik svetovnega omrežja uporablja statistično programsko opremo. Ti programi so standarden del vseh ponudnikov spletnih storitev in niso značilni samo za našo spletno stran. Takšni statistični programi nam omogočajo, da naše strani prilagodimo tako, da bodo kar najučinkovitejše in čim enostavnejše za naše obiskovalce (ugotavljanje, kateri podatki največ ali najmanj zanimajo naše uporabnike, prilagoditev spletnega mesta posameznim spletnim brskalnikom, učinkovitost strukture naše lokacije in obiskanost našega spletnega mesta). Beleženje obiskov našega spletnega mesta ne vsebuje osebnih podatkov naših uporabnikov niti se ne nanaša na osebe, ki obiskujejo naše spletno mesto.

Uporaba piškotkov

Za lažje pregledovanje našega spletnega mesta naš ponudnik svetovnega omrežja uporablja piškotke. To so zelo majhne besedilne datoteke, ki jih ponudnik umešča v računalnik obiskovalca, da bi spremljal izbiro posameznih jezikovnih različic našega spletnega mesta, uporablja pa jih tudi pri odpiranju posameznih strani, ki zahtevajo vnos uporabniškega imena in gesla. Piškotkov ni mogoče uporabljati za zagon programov ali vnašanje virusov v vaš računalnik. Piškotki, ki jih naš ponudnik umešča, se brišejo samodejno z vašega računalnika ob koncu seje oziroma takoj, ko zapustite naše spletno mesto. Naše spletno mesto lahko pregledujete tudi brez uporabe piškotkov, če je vaš spletni brskalnik tako nastavljen. Piškotki ne berejo podatkov z vašega diska niti podatkov, ki vsebujejo piškotke drugih ponudnikov, ki so zapisani na vašem disku.

Elektronska sporočila

Ko nam pošljete elektronsko pošto z osebnimi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati, bodisi v obliki sporočila z vprašanjem ali pripombe ali prek obrazca, ki nam ga pošljete po elektronski pošti, bomo te podatke uporabili samo za namen izpolnitve vaših zahtev.

Varnost podatkov

Zaradi varnosti podatkov na tem naslovu in zagotovitve, da je ta storitev dostopna vsem uporabnikom, ta računalniški sistem uporablja programsko opremo, ki spremlja obiske v omrežju, ter prepoznava nepooblaščen poskus pošiljanja ali spremembe podatkov ter vse poskuse povzročitve škode na kakršen koli način. Nepooblaščeni poskusi pošiljanja ali spremembe podatkov na tem mestu so strogo prepovedani.

Ankete in vprašalniki

Na naših straneh občasno izvajamo ankete in objavljamo vprašalnike. Podatki, ki jih prek njih pridobimo, se uporabljajo samo za potrebe družbe Istraturist Umag d.d. Če na eni od naših strani objavimo vzorec odgovora na anketo, ta ne bo vseboval osebnih podatkov.

Iskanje določenih osebnih podatkov

Istraturist Umag d.d. lahko posreduje osebne podatke drugim uporabnikom (tretjim osebam) samo z vašim dovoljenjem in le če je to potrebno zaradi izvajanja poslov v okviru zakonsko določenih dejavnosti teh uporabnikov na podlagi 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Istraturist Umag d.d. lahko vaše podatke razkrije povezanim družbam v skladu z Zakonom o trgovskih družbah, pri čemer za te družbe veljajo enake pravice in obveznosti, povezane z obdelavo navedenih osebnih podatkov, kot jih ima Istraturist Umag d.d.

Promocijske nagradne igre

Naše spletno mesto pogosto vsebuje obvestila o različnih igrah, ki jih organiziramo. Za tekmovanja in nagradne igre, do katerih omogočamo elektronski dostop, bomo uporabili vaše osebne podatke samo zaradi izvedbe nagradne igre (npr. vzpostavljanje stika z vami v primeru zmage). Teh informacij ne bomo posredovali nikomur zunaj družbe Istraturist Umag d.d., razen dobaviteljem, ki nam pomagajo pri organizaciji igre in ki so zakonsko zavezani varovanju zaupnosti vseh razpoložljivih podatkov. Ko se igra konča, se podatki, ki ste nam jih poslali, na vašo zahtevo izbrišejo.

Varstvo osebnih podatkov otrok

Zagotavljanje varstva zasebnosti otrok v neposredni komunikaciji z njimi prek interneta predstavlja edinstven problem. Naše spletno mesto, ki bi lahko pritegnilo otroke, mlajše od 14 let, in morda tudi pridobivalo njihove osebne podatke, je izdelano tako, da v največji možni meri varuje pravice otrok in njihovo zasebnost. V skladu s to namero in prizadevanji:

NE zbiramo, NE uporabljamo in NE razkrivamo podatkov, prek katerih bi bilo mogoče kontaktirati otroke prek interneta, razen v primeru promocijskih iger na internetu. Takšni podatki za kontaktiranje prek interneta se brez dovoljenja staršev ali zakonitih zastopnikov uporabljajo samo za neposredno odgovarjanje na zahtevo otroka in ne bodo uporabljeni za nikakršne druge namene;

NE zbiramo osebnih podatkov za kontaktiranje zunaj interneta, razen zaradi podelitve nagrad, a tudi v tem primeru samo z dovoljenjem staršev ali zakonitih zastopnikov;

tretjim osebam NE posredujemo nobenih osebnih podatkov brez predhodnega dovoljenja staršev ali zakonitih zastopnikov;

otrokom NE omogočamo, da brez dovoljenja staršev ali zakonitih zastopnikov javno objavljajo ali kako drugače distribuirajo osebne podatke ali druga gradiva, ki nam jih pošiljajo in prek katerih bi jih lahko kontaktirali, niti otrok ne spodbujamo, da zaradi sodelovanja v nagradni igri ali neki drugi dejavnosti razkrijejo več podatkov, kot je potrebno za sodelovanje v njej.

Ko je otrokom, mlajšim od 14 let, dovoljeno sodelovanje v nagradnih igrah, od otroka najprej zahtevamo, da pridobi dovoljenje za sodelovanje od svojih staršev ali zakonitih zastopnikov in da vpiše naslov e-pošte svojih staršev ali zakonitih zastopnikov. Starši ali zakoniti zastopniki imajo pravico, da otroku ne dovolijo sodelovati v nagradnih igrah: to nam sporočite po e-pošti, kar bomo brez izjeme sprejeli.

Če otrok, mlajši od 14 let, osvoji nagrado, se o tem po elektronski pošti, telefonu ali pisni poti obvestijo starši ali zakoniti zastopniki. Osebne podatke otrok in staršev bomo na zahtevo staršev izbrisali iz naše baze podatkov.

Kot starši ali zakoniti zastopniki imate vedno pravico zahtevati vpogled v vse osebne podatke svojega otroka, ki smo jih pridobili na eni od naših strani, zahtevate lahko izbris teh podatkov (če so podatki še vedno v naši bazi podatkov) in/ali nam prepoveste zbiranje in uporabo podatkov vašega otroka v prihodnosti. Starši in zakoniti zastopniki, ki želijo uveljavljati to pravico, naj se obrnejo na nas.

Družba Istraturist Umag d.d. poleg navedenega zagotavlja varstvo osebnih podatkov otrok, kot je to določeno s posebno zakonodajo, ki ureja to področje.

Nadzor

V vsakem trenutku lahko zahtevate pregled vseh osebnih podatkov, ki smo jih prejeli od vas na enem od naših naslovov v omrežju. Na vašo zahtevo lahko te podatke dopolnimo, popravimo ali brišemo (če so še vedno v naših bazah podatkov) ali pa jih v prihodnje ne koristimo več. Če želite uveljaviti to pravico, se obrnite na nas.

Povezave

Prizadevamo si zagotoviti, da vas in/ali vašega otroka vse povezave na naših internetnih straneh preusmerijo na internetne strani s kakovostno vsebino, ki ne spodbuja negativizma. Vendar pa se spletna mesta in naslovi v omrežju hitro spreminjajo, zato ne moremo vedno jamčiti za vsebino na vseh naslovih, na katere vas usmerimo.

Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome v zvezi z našo politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi s svojimi izkušnjami s tem internetnim naslovom, se obrnite na nas.

Spremembe in prenehanje pogojev uporabe

Istraturist Umag d.d. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali prekine delovanje vseh delov ali katerega koli dela tega spletnega mesta ter pogojev uporabe. Spremembe začnejo veljati z objavo na tem naslovu ali ko so uporabniki o njih obveščeni. Pogoji uporabe veljajo do njihove prekinitve z vaše strani ali s strani družbe Istraturist Umag d.d. Vaša prekinitev, ki je možna kadar koli, pomeni prenehanje uporabe tega spletnega mesta in uničenje vseh gradiv in vsebin, prevzetih in uporabljenih z istega spletnega mesta.

Istraturist Umag d.d.