Pravni pogoji uporabe spletnih strani Istraturista Umag d.d.

Dostop do teh strani in podatkov, ki jih vsebujejo so podrejeni navedenim pogojem in pravilom. Vsaka uporaba teh strani po prenosu začetne strani šteje kot strinjanje z naslednjimi pravnimi pogoji:
• S tem sprejemate in se podrejate hrvaškemu materialnemu pravu kot izključno merodajnem za tolmačenje, uporabo ter pravne učinke vseh dovoljenj, izključitev in pogojev uporabe teh strani. Hrvaška sodišča so izključno pristojna za vse zahteve in spore, do katerih pride kot rezultat uporabe predmetnih strani ali v povezavi z njimi. Istraturist Umag d.d. ne garantira, da so materiali, ki jih vsebujejo te strani primerni ali uporabniško dostopni na določenih lokacijah oziroma ne odgovarja za dostop do njih iz teritorija držav kjer je njihova vsebina z zakonom prepovedana. Štelo se bo, da je dostop do strani iz navedenih lokacij ukrenjen prostovoljno, z odgovornostjo uporabnika po merodajnem pravu.
• Celotna vsebina teh strani je zaščitena z avtorskimi in sorodnimi pravi, v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi.
• Vse informacije, ki so dostopne na straneh so izključno informativnega karakterja in se ne smejo nepooblaščeno uporabljati v komercialne namene niti distribuirati tretjim osebam. Informacije o posameznih proizvodih in storitvah na teh straneh so podrejene določenim omejitvam.
• Informacije, ki jih Istraturist Umag d.d. objavlja na teh straneh štejejo za točne in zanesljive v času njihovega vnosa. Vendar Istraturist Umag d.d. opozarja, da obstaja možnost odstopanja od točnosti, resničnosti ali zanesljivosti katerega koli med podatki, ki so shranjeni na teh straneh v trenutku, ko jim uporabnik pristopa. Informacije, ki so dostopne na straneh ne smejo šteti za temelj sprejemanja pomembnih osebnih ali poslovnih odločitev in ste soglasni, da Istraturist Umag d.d. ne boste šteli kot odgovornega za morebitno neizpolnitev svojih pričakovanj. Istraturist Umag d.d. ne bo odgovarjal za kakršno koli neposredno ali posredno, naključno, nematerialno ali materialno škodo, izgube ali stroške, ki so nastali kot rezultat uporabe ali nemožnosti uporabe kakšne izmed informacij dostopnih na teh straneh.
• Istraturist Umag d.d. lahko ob vsakem času, brez predhodne napovedi, ažurira ali spremeni podatke shranjene na teh straneh.
• Prosimo vas, da upoštevate to, da je pošiljanje privatnih sporočil preko elektronske pošte na omrežju lahko nevarno in izpostavljeno nepooblaščenemu dostopu tretjih oseb ali napačni dostavi. Vsako sporočilo sprejeto preko elektronske pošte bo šteto kot nezaupno in Istraturist Umag d.d. ne odgovarja za varnost ter privatnost takšnih sporočil, pri tem pa si pridržuje pravico, da jih reproducira, uporablja, razpolaga z njimi in jih distribuira tretjim osebam brez omejitve. Naprej, ima pravico uporabljati ideje, osnutke, izkušnje ali druge oblike znanja, ki jih takšna sporočila vsebujejo v kakršne koli namene.
Prepovedana je reprodukcija, razmnoževanje ali distribucija dizajna ali podlage strani Istraturist Umag d.d., posameznih elementov strani, dizajna logotipa Istraturist Umag d.d. in blagovnih znamk, ki so v njegovem lastništvu, brez izrecnega pisnega dovoljenja Istraturist Umag d.d. Razen v primeru drugačnega sporazuma, dokumenti, podatki in informacije, ki so objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo samo za osebne potrebe, s spoštovanjem vseh avtorskih ter lastniških pravic in pravic tretjih oseb.